Handlekurv

Overlat ansvaret til profesjonelle:
Vi tar jobben som brannvernlederså kan dere fokusere på det dere tjener penger på

Gjøre jobben selv?
Kurs: Brannvernleder
Bli sertifisert

Brannvernleder

Alle bygninger er pålagt å ha en brannvernleder. Brannvernleder er eiers representant og skal bl.a. delta ved tilsyn.

Å være brannvernleder er både et stort ansvar og en krevende oppgave. Ansvaret påhviler eier, som kan utpeke en stedfortreder som formelt innehar rollen som brannvernleder.

Stadig flere bedrifter velger å bruke en profesjonell aktør for å ivareta rollen som bedriftens brannvernleder.

Vi tar jobben som brannvernleder for deres bedrift,
slik at dere kan fokusere på det dere er gode på.
Vi sørger for at din virksomhet følger alle lover og regler,
og er godt rustet mot brann.

Det er strenge krav til dokumentasjon innen brannvern. Dette blir stadig mer omfattende og krevende, det krever mye av den som er ansvarlig (brannvernleder) i form av både kompetanse og tidsbruk.

Brannvernrunder

Oppfølging av driftspersonell

Oppfølging av kontrollforetak (brannvesen, feier, etc.)

Gjennomføring av øvelser

Avviksbehandling med kostnadsoverslag og prioritering

Kvartalsvis inspeksjon av brannslukningsutstyr

Oppfølging av leietakere og brannkontakter

Rapportering i brannmappen

Gir beskjed om nødvendig besøk av feieren, kontroll av kjeler etc.

Bistand ved tilsyn