Handlekurv

Overlat ansvaret til profesjonelle:
Vi tar jobben som brannvernlederså kan dere fokusere på det dere tjener penger på

Gjøre jobben selv?
Kurs: Brannvernleder
Bli sertifisert

Brannvernrunder

Oppfølging av driftspersonell

Oppfølging av kontrollforetak (brannvesen, feier, etc.)

Gjennomføring av øvelser

Avviksbehandling med kostnadsoverslag og prioritering

Kvartalsvis inspeksjon av brannslukningsutstyr

Oppfølging av leietakere og brannkontakter

Rapportering i brannmappen

Gir beskjed om nødvendig besøk av feieren, kontroll av kjeler etc.

Bistand ved tilsyn