Handlekurv

Overlat ansvaret til profesjonelle:
Vi tar jobben som brannvernlederså kan dere fokusere på det dere tjener penger på

Gjøre jobben selv?
Kurs: Brannvernleder
Bli sertifisert

Brann- og eksplosjonsvernloven sier at ethvert særskilt brannobjekt skal ha egen brannvernleder.

Et særskilt brannobjekt er bygg, områder, virksomheter osv. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

  • Borettslag: Bygninger og utearealer
  • Bedrift: Bygninger, utearealer, installasjoner etc.

Eier er ansvarlig, og kan utpeke en stedfortreder som formelt innehar rollen som brannvernleder på eiers vegne.

Leide lokaler

For næringsvirksomhet i leide lokaler skal det framgå av leieavtalen hvem som har brannansvar, og dette ansvaret ligger som regel hos bedriften som bruker lokalene/området.

Flere overlater oppgaven til profesjonelle

Det har vært vanlig at en ansatt i bedriften som bruker lokalene innehar rollen som brannvernleder. Men med stadig økende krav til både kompetanse, rapportering og tidsbruk velger stadig flere bedrifter å sette ut denne oppgaven til en profesjonell leverandør.

Tapio’s Brannservice får stadig flere slike oppdrag, og våre dyktige medarbeidere står klare til å påta seg å være brannvernleder også for deres bedrift.