Handlekurv

Kurs

Vi holder kurs om brannvern og brannsikkerhet både for bedrifter, private, borettslag og brannvesen.

Alle virksomheter skal påse at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Brannansvarlige personer skal ha kunnskaper om lover, regler, intern beredskap, etc.

Formål med kurset:

  • Deltakerne skal få innføring i hvordan brann skal forebygges og bekjempes
  • Deltakerne skal etter kurset kunne ivareta den daglige brannsikkerheten i henhold til lover og forskrifter (*)

Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider på steder med brannrisiko skal være sertifisert.